Już za dwa miesiące listy polecone będziemy wysyłać bez znaczków pocztowych. Zastąpią je nalepki z kodem kreskowym i literą „R”.

Począwszy od maja 2021 roku, listy polecone wysyłane przez klientów indywidualnych nie będą znakowane przy pomocy znaczków pocztowych – informuje Poczta Polska. Symbolem potwierdzającym wniesienie opłaty ma być nalepka z kodem kreskowym oraz literą R, naklejana przez pracownika poczty przyjmującego przesyłkę rejestrowaną.

Nie znaczy to jednak, że znaczki pocztowe znikną z obiegu. Wciąż będą naklejane na listy zwykłe. Znaczki pocztowe będą też emitowane jako filatelistyczne walory kolekcjonerskie.

Swoją decyzję, pocztowy gigant tłumaczy chęcią uproszczenia nadawania przesyłek rejestrowanych. Obecnie po złożeniu listu oraz stosownego formularza w okienku pocztowym, pracownik musi zarówno nakleić znaczki, jak i naklejkę ewidencyjną korespondencji, ułatwiającą jej śledzenie. Po zmianie wystarczy jedynie nalepka.

– Poczta Polska unowocześnia się, wprowadza standaryzację opłat dla przesyłek listowych rejestrowanych, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. To kierunek zmian stosowany z powodzeniem u innych operatorów europejskich, który bardzo poprawia jakość obsługi klientów. Tradycyjny znaczek na liście poleconym doskonale zastąpi naklejka z kodem kreskowym, to nowoczesne i wygodne rozwiązanie – tłumaczy Andrzej Bodziony, członek zarządu Poczty Polskiej.

Co ze znaczkami, które zostaną nam po 1 maja? Te będą mogły zostać wykorzystane do opłacenia listów zwykłych i kartek pocztowych.