To koniec formalności! Miesiąc po podpisaniu umowy z firmą Hydrobud Adama Dzika, która zajmie się wykonaniem prac hydrotechnicznych – tj. utworzeniem przystani morskiej i jej elementami nawodnymi, spółka Przystań Morska Wolin podpisała kolejną umowę – tym razem z firmą RSK Wolin Sławomir Zinow na realizację prac związanych z częścią lądową tej wielkiej inwestycji!

Przedsiębiorstwo RSK Wolin Sławomir Zinow jest odpowiedzialne za wykonanie robót związanych z budową obiektów kubaturowych, sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi, drogami oraz zagospodarowaniem terenu.

Co warte podkreślenia, umowa, którą podpisano z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opiewająca na 13 mln złotych to 100%, bezzwrotne dofinansowanie!