W październiku w życie wchodzi unijna dyrektywa, która wprowadza nowe oznaczenia paliw. W całej UE na dystrybutorach oraz w nowych pojazdach pojawią się symbole, które mają pomóc kierowcom uniknąć pomyłek podczas tankowania.’

Dyrektywa ujednolica oznaczenia w całej Unii Europejskiej. Nowe etykiety mają się pojawić na dystrybutorach paliwa i na pistoletach dystrybutora, ale też na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach w pobliżu wlewu paliwa. Nowe oznaczenia mają być dodatkową informacją. Pojawią się obok już istniejących.

Każdy rodzaj paliwa będzie miał inne oznaczenie. Będą się one różnić od siebie literą, a także wzorem:

  • kółko dla beznyny – litera E to skrót od etanolu, liczba obok to maksymalna procentowa zawartość etanolu w paliwie zalecana do użycia w pojeździe, np. E5, E10;
  • kwadrat dla oleju napędowego – litera B oznacza biodiesel, zaś wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe, np. B7, B10; kwadrat; kwadrat używany jets także dla XTL, który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa;
  • romb dla paliw gazowych – informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).