Rada Miejska w Wolinie w trakcie najbliższej sesji zdecyduje o wysokości opłat jakie w najbliższym sezonie będą ponosić korzystający z Portu Morskiego w Wolinie. Taryfy definiują m.in. opłaty za postój na nabrzeżu oraz placu.