Gmina Kamień Pomorski przystępuje do realizacji modernizacji Parku Jana Pawła II. Burmistrz Stanisław Kuryłlo podpisał w ubiegłym tygodniu umowę na 85% dofinansowanie inwestycji w wysokości 2,1 mln złotych. Jednym z tematów, które szczególnie interesują mieszkańców Kamienia Pomorskiego jest wycinka drzew na terenie Parku w związku z przeprowadzanymi pracami. 

Na terenie całego Parku rośnie, zgodnie z dokumentacją dendrologiczną wykonaną przez Wiesławę Zyskę znajduje się 331 szt. różnych gatunków drzew. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie stanowiska archeologicznego na terenie parku można wyciąć 34 drzewa. Decyzja zapadła po dokonaniu szczegółowych oględzin każdego z drzew. Oprócz tego, w gmina złożyła wniosek do Starosty Kamieńskiego na wycinkę 15 szt. drzew i czeka na wydanie decyzji – tłumaczy Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Łącznie gmina wytnie 49 drzew, o ile Starosta Kamieński wyrazi na to zgodę. Stanowi to ingerencję w 15% całego zadrzewienia parku. Po wycince nie pozostaną jednak puste place. W ramach rekompensaty, za usunięty starodrzew zostaną wykonane nasadzenia. Zgodnie z projektem, będzie to 41 nowych drzew i taką ilość zaakceptował Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Choć w mediach mówi się o tym niewiele, to oprócz prac w parku im. Papieża Jana Pawła II, które mają na celu stworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej, we Wrzosowie zostanie zrealizowany szlak przyrodniczo – dydaktyczny Alei Kalinowej. Swoją nazwę zawdzięczać on będzie wiodącej kolekcji Kalin (ponad 90 gatunków i ich odmian) np. kalina japońska czy kalina Siebolda. Sama aleja we Wrzosowie, jest również ekranem akustycznym i przeciwwiatrowym powstającego osiedla domów. Poza tym spełnia swego rodzaju funkcje ornitologiczne, na trasie przelotów ptaków zimujących w Europie Zachodniej. Proces tworzenia centrum ochrony różnorodności biologicznej, w obrębie istniejącego już i będącego w realizacji szlaku przyrodniczo-dydaktycznego (Aleja Kalinowa), zlokalizowanego na odcinku Wrzosowo-Dziwnówek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 107, odbywa się niezależnie od projektu tworzenia Parku.

Realizacja będzie polegała na: uporządkowaniu terenu, usunięciu zachwaszczenia, samo siei i karp usuniętych drzew, uzupełnienia ziemi urodzajnej, wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów, zamontowaniu trwałych palików w celu prawidłowego wzrostu drzew i roślin, zakupu i montażu osłon ochronnych dla drzew uniemożliwiającymi ich niszczenie przez zwierzęta. Przy pracach związanych z utworzeniem Alei Kalinowej nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych. Łączna powierzchnia Alei Kalinowej to 1.713,60 m2, teren który zostanie uporządkowany to  ok 300 m. Będzie tez posadzonych 150 szt. drzew i krzewów pojedynczych oraz 500 m2 obsad powierzchniowych i 160 szt. Bylin. Szacunkowy koszt wykonania prac opiewa na kwotę 100 tys. zł.