Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przypomina, że tylko do września można wykonać darmową kolonoskopie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim oraz kamieńskim” .

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla:

  1. osób w wieku 50- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
  2. osób w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego 1-go stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. osób w wieku 25- 65 lat, z potwierdzonym obciążeniem genetycznym HNPCC lub FAP.

Bezpłatny preparat do przygotowania do badania kolonoskopowego do odbioru po zaplanowaniu badania. Projekt realizowany do września 2023. Rejestracja w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach tel. 91-384-20-61 w.440 (I piętro budynku szpitala) po wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.medicam.pl.

Informacje medyczne: Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn.

Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Rak jelita grubego może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.