Niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, samotnych, nieporadnych czy będących pod wpływem alkoholu. Wiedząc, że ktoś potrzebuje pomocy, nie bądźmy obojętni. Reagujmy za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.

Pomimo, że obecny sezon zimowy jest dla nas łagodniejszy pod względem mrozów, obniżające się temperatury, zwłaszcza w porach nocnych są śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, nieporadnych życiowo, samotnych czy będących w stanie upojenia alkoholowego.

Kamieńscy policjanci podczas codziennej służby prowadzą wzmożone kontrole miejsc, gdzie osoby te szukają schronienia. Mundurowi sprawdzają pustostany, opuszczone budynki, klatki schodowe czy piwnice, a także tereny ogródków działkowych, bo to właśnie tam osoby te szukają schronienia. Miejsca te nie dają jednak odpowiedniego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami i nie chronią przed wychłodzeniem organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy za każdym razem kiedy spotkamy się z taką sytuacją.

Zwracajmy też uwagę na osoby, które są w stanie upojenia alkoholowego, bądź zasłabły z innych przyczyn. Czasami wystarczy jeden telefon, który może uratować ludzkie życie. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer alarmowy 112.

Jeżeli znamy miejsce pobytu osób, które narażone są na wychłodzenie organizmu, takie zgłoszenie możemy również zrobić za pomocą prostej w obsłudze aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas korzystania wystarczy jedynie wybrać oznaczenie „Osoba bezdomna wymagająca pomocy” i nanieść znacznikiem na odpowiednie miejsce na mapie. Policjanci wiedząc o takim miejscu, dokonają jego sprawdzenia i udzielą odpowiedniej pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu.

sierż. Katarzyna Jasion
Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim