Narodowy Fundusz Zdrowia w imieniu świadczeniodawców przypomni pacjentom SMS-em o wyznaczonym terminie wizyty i umożliwi jej odwołanie. Zmiany weszły w życie dzięki ustawie dotyczącej wprowadzenia pilotażu e-skierowania. W ten sposób fundusz chce usprawnić komunikację i rozwiązać problem pacjentów, którzy umówieni nie przychodzą na wizyty do lekarza nie odwołując ich. 

W projekcie pojawił się zapis, że pacjenci oczekujący w kolejce na wizytę mają być informowani o wyznaczonym terminie wizyty przez aplikację udostępnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (tzw. aplikację AP-KOLCE). Obecnie wielu pacjentów nie odwołuje wizyt i nie przychodzi na nie, przez co inni muszą dłużej czekać w kolejce do specjalisty.Wysyłanie SMS z przypomnieniem o wizycie to standard w prywatnych przychodniach. W publicznych placówkach takie rozwiązanie nie jest regułą, raczej wyjątkiem.

Z danych zachodniopomorskiego NFZ-u wynika, że prawie 13 tysięcy pacjentów w ubiegłym roku nie przyszło na wizytę. Statystyki dotyczą tylko poradni: endokrynologicznych, kardiologicznych i ortopedycznych. O rezygnacji z wizyty poinformowało około 20 procent pacjentów.