Nawet 300 tysięcy złotych można otrzymać w związku z naborem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”. Środki przewidziano na podejmowanie działalności gospodarczej oraz jej rozwijanie. Wnioski można składać w terminie od 3 do 22 października 2019 r.

1) Podejmowania działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu kamieńskiego. Można uzyskać 65.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

2) Rozwijania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców działających na terenie powiatu kamieńskiego. Można uzyskać do 300.000 zł. Dofinansowanie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowalnych.

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.