Od 4 września 2022 r. wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Już za dwa tygodnie wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej nie będzie konieczne. Taką możliwość wprowadziło Ministerstwo Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji w nowelizacji ustawy Prawa o ruchu drogowym.

„Dzięki zmianie tych przepisów właściciele od 4 września br. oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych – 19 zł (nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 0,50 zł)” – czytamy na gov.pl.

Koszt zarejestrowania samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł. Obecnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy wynosi 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic 180,5 zł.