Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych w województwie zachodniopomorskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego.

Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowych Państwowej Straży Pożarnej 998 lub nr 112.