To najbardziej pokaźne świadczenie w regionie wypłaca szczeciński ZUS. Przeszło 15,4 tys. zł otrzymuje mężczyzna, który skorzystał ze świadczenia w wieku 73 lat i 11 miesięcy, a przepracował niemal 56 lat. W Koszalinie najwyższą emeryturę pobiera również mężczyzna. To 13,4 tys. złotych. Przeszedł on na emeryturę po skończeniu 67 lat, mając 48 lat stażu pracy. Najniższe świadczenie w województwie zachodniopomorskim wynosi 3 grosze.

Z drugiej strony z roku na rok rośnie liczba emerytur kilkugroszowych. To konsekwencja wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej. W systemie zdefiniowanej składki zaledwie jedna wpłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala otrzymać emeryturę. Jej wysokość będzie jednak proporcjonalna do naszego wkładu do systemu.

Najniższe świadczenie w województwie zachodniopomorskim wynosi 3 grosze. Otrzymuje je kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i 5 miesięcy, a jej okres składkowy to tylko 1 dzień. Emerytce wypłacane jest także świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w kwocie 500 złotych.

Twoje Radio