W pierwszy poniedziałek czerwca mija termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 3 czerwca.

ZUS przypomina, że 3 czerwca jest ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za rok 2023. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w wyznaczonym terminie, ZUS samodzielnie dokona rozliczenia nadpłaty na koncie płatnika do końca bieżącego roku.

Wcześniej, 20 maja, upłynął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za rok 2023. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność pozarolniczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Jak informuje rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, roczne rozliczenie musieli również sporządzić płatnicy składek, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych. Jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wynikła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R).

ZUS wyjaśnia, że wniosek ten należy zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 3 czerwca. Wówczas najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku – dodaje rzecznik.

Z kolei w sytuacji, gdy z rozliczenia wynikła niedopłata, płatnik miał obowiązek uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 20 maja.