Podwójna stawka za wykonanie badania technicznego samochodu po terminie to jedna ze zmian, które znalazły się w przygotowanym przez ministra infrastruktury projekcie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Projekt nowelizacji został przygotowany, by dostosować obowiązujące w Polsce regulacje do unijnej dyrektywy. Pozostawia starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Jednocześnie zaproponowano, by to właśnie na nich przenieść obowiązek kontrolowania stacji co najmniej raz w roku.

W projekcie przewidziano też stworzenie nowego systemu prowadzenia szkoleń dla diagnostów (wstępnych i okresowych). Zaproponowano również, by w przypadku wykonania badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonej daty pobierana była za nie podwójna opłata.

Kolejna zmiana, którą ma wprowadzić nowe prawo, to obowiązek robienia zdjęć potwierdzających obecność auta na badaniach technicznych. Miałyby być one przechowywane przez 5 lat.