Burmistrz Golczewa ogłasza nabór na kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Golczewo na kadencję 2024-2029.

Formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie , ul. Zwycięstwa 23 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca.