Zgodnie z przepisami organ prowadzący szkołę do 31 stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym. Każdemu z nich przyznane zostały wartości punktowe, a ponadto określono rodzaje dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w Przedszkolu Publicznym im. Źródełko w Golczewie, oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz w klasach I szkół podstawowych,po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap tego postępowania. Brane są wówczas pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Golczewie. Na rok szkolny 2018/2019 przedstawiają się one następująco:

Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej Tabela
Klasy I szkół podstawowych Tabela