Na wjeździe do Stuchowa ustawiono radarowy wyświetlacz prędkości. Wjeżdżający do miejscowości kierowcy będą wiedzieć, czy poruszają się zgodzie z przepisami.

Umieszczenie urządzenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. – Jak mówią nasi Czytelnicy, prędkość przejeżdżających przez miejscowość aut, niejednokrotnie jest zbyt duża. Wyświetlacz pozwoli na jej dostosowanie do obowiązującej organizacji ruchu.

– Kolejny cel który sobie postawiłam został osiągnięty. Jestem przekonana, że to urządzenie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej miejscowości Bez względu na wszystko kierowco – zwolnij – mówi radna Magdalena Demkowska.