9 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, podpisał umowę o dofinansowanie na operację Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży  w Międzyzdrojach”.

Gmina otrzymała kwotę wsparcia w wysokości – 219 693,00 zł, co stanowi 69,20 % ogólnych kosztów realizacji operacji.  W ramach realizacji tej operacji wiosną 2020 r. przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach, oznaczonych C – przy Alei Gwiazd, F – przy  ul. Rybackiej i H– przy ul. Wesołej zostaną wykonane stałe przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do zasilania pryszniców plażowych dwuramiennych z wodomyjkami wraz z włączeniem ich do miejskiej sieci wod-kan.

Prysznice poprawią  komfort osób korzystających z naszej plaży w okresie wakacji.

Jadwiga Bober

UM w. Międzyzdrojach