Po raz czwarty na kamieńskim cmentarzu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej prowadzi kwestę na odnowienie historycznych nagrobków znajdujących się na terenie nekropolii. W tym roku wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na upamiętnienie miejsca spoczynku mieszkańców naszego miasta, których szczątki (odkryte podczas prac archeologicznych na tzw. Kwartale Dominikańskim) ekshumowano na kamieński cmentarz.

Podczas pierwszej, w 2015 r. zebrano 2 764,48 zł. Kwota ta umożliwiła wykonanie nowego nagrobka dla Tadeusza Malczewskiego (1892-1961) pioniera polskiej służby zdrowia na Ziemi Kamieńskiej i pierwszego Lekarza Powiatowego w powojennym Kamieniu Pomorskim.

Dwa lata temu udało się zebrać kwotę 3 611,54 zł. Za środki te oraz dzięki życzliwości Zakładu Kamieniarskiego Pana Jana Hybiaka udało się oczyścić najstarsze nagrobki na naszym cmentarzu z lat 20. i 30. XX w., znajdujące się w lapidarium zlokalizowanym od strony ulicy Cypriana Kamila Norwida. W trakcie trzeciej kwesty zebrano blisko 4 tys. złotych.

Dzięki środkom zebranym w tym roku planujemy wykonać nagrobek w miejscu zaniedbanej mogiły, w której złożone zostały szczątki ekshumowane przed kilku laty z dawnego cmentarza na tzw. Kwartale Dominikańskim. Kwesta prowadzona jest przy bramach cmentarza od strony ulic Norwida i Szczecińskiej.