Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach służb mundurowych. Policjanci nie będą musieli ukończyć 55 lat, by przejść na emeryturę. Wystarczy 25 lat służby.

Sejm uchwalił w piątek (19 lipca) nowelizację ustawy, która przyznaje pracownikom służb mundurowych prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Przepisy dotyczące zmian w emeryturach służb mundurowych mają zacząć obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 r.

Obecnie obowiązujący zapis mówi, że emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat i odsłużył co najmniej 25 lat w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej. Uchwalona ustawa zakłada usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia prawa do policyjnej emerytury.

Jeśli chodzi o płatne nadgodziny, obecnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają 100 proc. płatnych nadgodzin, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowej – 60 proc., a np. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą mieć wypłacanych pieniędzy za nadgodziny, a jedynie odbierać za nie wolny czas. Po zamianach pracownicy mundurowi otrzymają 100 proc. płatnych nadgodzin.