Kaleń, Świerzno, Duniewo, a niebawem Chomino to kolejne miejscowości, które doczekały się dofinansowanych z zewnątrz inwestycji po niespełna trzech latach kadencji Wójta Radosława Drozdowicza. Ten nie zwalnia tempa i już mówi o kolejnych projektach, co do których samorząd aplikuje o środki zewnętrzne.

Od początku kadencji nie boimy się zmieniać naszej gminy na lepsze – pozyskując miliony złotych na inwestycje z funduszy krajowych i europejskich. Dzięki temu budujemy wiele dróg, sieć oświetleniową, nowe przedszkola oraz zmieniamy całą przestrzeń publiczną. Dziś kończymy kolejną przebudowę drogi, tym razem w Duniewie. Przypomnę, że na ten cel również pozyskaliśmy środku z Funduszu Dróg Samorządowych. „Świerzno – gmina nowych szans” to wizja nowej gminy Świerzno, którą skutecznie realizujemy przy dużym wsparciu radnych – mówi Wójt Radosław Drozdowicz.