Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie poszukuje pracownika na stanowisko kierowcy.

Kierowca kat. C będzie objęty następującym zakresem obowiązków: realizacja zadań powierzonych przez bezpośredni nadzór,
przygotowanie samochodu do jazdy, ładowanie i nadzór nad prawidłowym
załadunkiem, sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą, prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie zauważonych usterek, wykonywanie czynności kontrolnoobsługowych, zgodnie z instrukcją obsługi, użytkowanego pojazdu, utrzymywanie pojazdu w należytej czystości, usuwanie usterek pojazdu powstałych podczas jazdy, poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonych terminach, prowadzenie samochodu ciężarowego zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi
w prawie jazdy (kategoria C).

Wymagania niezbędne:
👉prawo jazdy kat. C,
👉karta kierowcy,
👉kurs na przewóz rzeczy,
👉wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
👉minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy na w/w stanowisku pracy,
👉gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych;
👉obsługa elektronarzędzi.

Co oferuje MPGK? Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego; możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia uprawnień do obsługi pojazdów
specjalistycznych; stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę); atrakcyjne wynagrodzenie; praca na terenie miasta i gminy Wolin; praca w miłym zespole.

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych
kursach, inne), podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko Kierowcy kat. C.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2023 roku do godziny 1500 w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub przesłać na adres

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2d,
72-510 Wolin