Poznaliśmy laureatów dwunastej edycji konkursu „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku”. Nagrody laureatom podczas gali, która odbyła się 19 października br. w Muzeum Narodowym w Szczecinie, wręczyła członkini zarządu Anna Bańkowska.

To najważniejsze dla zachodniopomorskich muzealników wydarzenie organizowane jest przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Jego dwunasta edycja, podobnie jak poprzednie, skierowana była przede wszystkim do muzeów Pomorza Zachodniego. Mogły być do niego zgłaszane najlepsze przedsięwzięcia z zakresu działalności muzealnej, w tym działalności wystawienniczej, wydawniczej, naukowej, edukacyjnej oraz mecenatu muzealnictwa.

– Muzeum jest miejscem pamięci i refleksji o wydarzeniach mających miejsce w odległej przeszłości. Muzeum pełni nie tylko rolę kapsuły czasu, przechowującej dla potomnych dziedzictwo minionych pokoleń, ale także, jako swoisty transformator, pomaga nam je zrozumieć, odczytując ciągle na nowo. Pasja i zaangażowanie z jakim pracownicy działów realizują podejmowane przedsięwzięcia nie pozostają obojętne dla społeczności Pomorza Zachodniego. Odbiorcami Waszej twórczej działalności są wszystkie pokolenia mieszkańców naszego regionu – mówiła członkini zarządu Anna Bańkowska.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie nagrody w jednej kategorii: działalność wystawiennicza. Nagroda dla „Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu Zachodnim”, autorstwa Ingi Krasnodębskiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie, została przyznana za wybitne wyeksponowanie kolekcji zbiorów sztuki dawnej w nowej, efektownej aranżacji. Wystawa „Osiecki genius loci”, autorstwa Krystyny Rypniewskiej, prof. Eilo Hildebranda, dr hab. Ewy Miśkiewicz-Żebrowskiej i Ryszarda Ziarkiewicza, nagrodę otrzymała za wielowymiarowe ujęcie tematu i wskazanie na ciągłość historyczną miejsca, w którym artyści z Polski i Niemiec od dziesięcioleci znajdują przystań dla eksplorowania nowych obszarów sztuki. Zaprezentowano ją w Muzeum w Koszalinie.

Wyróżnienie otrzymała „Wyspa pamięci – stamtąd – tutaj”, autorstwa dr Ewy Grochowskiej i Karoliny Gołębiowskiej z Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie za pomysłową aranżację efektów projektu „Wolin – wyspa pamięci” eksplorującego historie prywatne. Wysokość przyznanych nagród, których fundatorem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, to łącznie 6 tys. zł.

Święto ma za zadanie ukazać rolę i znaczenie muzeów dla rozwoju społeczeństwa. Zwraca też uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją placówki chroniące dobra kultury materialnej, m.in. dbanie o wymianę kulturalną i wzbogacanie kultur poszczególnych narodów.

źródło:
WZP