Żołnierze spacerujący z bronią po moście oraz porozstawiane posterunki zastali w poniedziałek mieszkańcy oraz goście w Dziwnowie. Wszystko w ramach ćwiczeń, w których symulowano zniszczenie mostu w skutek dywersji!

Taki scenariusz sprawdzano w ramach ćwiczenia Wargacz24, w które zaangażowana jest także jednostka z Dziwnowa.

Poza siłami okrętowymi w ćwiczeniu biorą udział pododdziały brzegowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża realizując między innymi zadania inżynieryjne.

– Gdy trzeba zapewnić możliwość przemieszczenia się na drugi brzeg rzeki do akcji wkraczają żołnierze 8 Batalionu Saperów  – czytamy w komunikacie.