Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wzbogacił się o strefę fitness. W związku z powyższym tamtejsza placówka poszukuje instruktora do prowadzenia zajęć w grupach w okresie od czerwca do września 2021 roku z możliwością przedłużenia współpracy.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu (kliknij tutaj). Oferty należy składać do dnia 26.05.2021 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub przesłać w formie elektronicznej na adres: um@kamienpomorski.pl