Napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% to według danych zgromadzonych przez tamtejszy magistrat najpopularniejsze trunki na terenie Gminy Golczewo. W ubiegłym roku, na terenie całej gminy, sprzedano łącznie alkohol o łącznej wartości przekraczającej 5 mln złotych!

Zdaniem ekspertów w zeszłym roku, podobnie jak przed laty, przyrost wydatków to efekt wzrostu cen. Z tą jednak różnicą, że w 2014 r. był on efektem podwyżki akcyzy o 15 proc., natomiast w 2021 r. został spowodowany inflacją i wzrostem kosztów działalności.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika też, że mieliśmy w ubiegłym roku do czynienia z delikatnym wzrostem konsumpcji. W przeliczeniu na 100 proc. alkoholu średnie spożycie na mieszkańca wyniosło 9,7 l wobec 9,62 l w 2020 r. Jak to się przedstawia w przypadku Gminy Golczewo? W przeliczeniu na około 5,5 tys. mieszkańców Gminy, daje to 900 złotych średnio.