W Pyrzycach na Placu Apelowym PSP odbyło się uroczyste wręczenie Promes dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którego poseł Artur Szałabawka oraz Wojewoda Zachodniopomorski w towarzystwie nadbrygadiera Jarosława Tomczyka Komendant Wojewódzki PSP. 

W związku z realizacją programu Rządowego jednostki MDP z powiatu kamieńskiego z ogólnej rezerwy budżetowej otrzymały dotację celową na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostki z powiatu kamieńskiego otrzymały łącznie dotację w kwocie 15 825 zł.

Z powiatu kamińskiego dotację otrzymały:
MDP Stuchowo,
MDP Kołczewo,
MDP Kłęby,
MDP Mechowo,
MDP Świerzno
MDP Stawno

Wielkie podziękowania należą się Prezesom, Naczelnikom oraz opiekunom MDP , którzy zaangażowali się w pozyskanie w/w środków finansowych na działalność swoich MDP .Podziękowania kierujemy także do Pana Komendanta PSP w Kamieniu Pomorskim st.bryg. Romana Pikulskiego za nadzór oraz dla pani Agnieszki za weryfikację i pomoc podczas składania wnioskówmówi prezes Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim.