17 nowych członków i członkiń wstąpiło w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie. Przyszli, młodzi strażacy otrzymali gratulacje i upominki od władz OSP i PSP, a także Burmistrza Golczewa.

Młodzi adepci straży pożarnej, po złożeniu uroczystego ślubowania, zostali ciepło przywitani w szeregach drużyny. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Przewodniczący Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie ZOSRP, Dh Ryszard Ciślak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim, Mł. brygadier Robert Cyburt, Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Dh Przemysław Opowicz oraz Prezes OSP Golczewo, Dh Andrzej Radecki.

Wydarzenie to nie tylko świadczy o rosnącym zainteresowaniu młodzieży działalnością na rzecz bezpieczeństwa i pomocy społeczności lokalnej, a także stanowi świadectwo solidarności i wsparcia, jakim cieszy się OSP w Golczewie. Nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, które stanowiły miły akcent tej doniosłej chwili.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Golczewie otwiera nowy rozdział w swojej historii, pełen zapału, młodzieńczej energii i przekonania o sile wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnego.