Gmina Golczewo z dofinansowaniem na modernizację ulicy Miodowej. Samorząd uzyskał 70% dofinansowania z kwoty 800 tys. złotych. To nie jedyna inwestycja jaką zaplanował Burmistrz Maciej Zieliński. W planach jest także przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej. Ten projekt wart jest blisko 2,5 mln zł.

Przekazujemy Państwu miłą informację o przyznaniu dofinansowania na przebudowę ulicy Miodowej w Golczewie. Wniosek znalazł się na liście inwestycji wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Dróg Samorządowych. Przebudowa zakłada wymianę nawierzchni ww. drogi oraz budowę ciągów pieszych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Wartość inwestycji wynosi ponad 800 tys. zł z czego 70% stanowi dofinasowanie. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania to przyszły rok – mówi Burmistrz Maciej Zieliński. 

To nie jedyne zadanie inwestycyjne planowane przez Gminę. W sierpniu samorząd złożył również wniosek o dofinansowanie przebudowy ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej. Wartość tego zadania wynosi ok. 2,5 mln zł. 

Modernizacja tych dróg będzie dotyczyła wymiany nawierzchni, budowę chodników wzdłuż tych ulic po obu stronach. W projekcie przewiduje się także utworzenie dodatkowych i jednocześnie zmodernizowanie istniejących miejsc parkingowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nie zapomniano również o nowych przejściach dla pieszych.