Jakie są perspektywy polskiego sektora energetycznego? Czy jesteśmy w stanie przezwyciężyć skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę? Jakie są szanse rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich? Jakie bariery musimy pokonać w tym obszarze? – na te i wiele innych pytań odpowiedzą goście konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Grodnie.

Międzynarodową konferencję „Energetyka, środowisko, rolnictwo” to wydarzenie podczas którego zostaną poruszone tematy samowystarczalności energetycznej obszarów wiejskich oraz doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich.

Do Grodna zaproszono m.in Henryka Kowalczyka – wicepremiera RP, ministra odpowiedzialnego za rolnictwo i energetykę na obszarach wiejskich, Kadri Simsona – Komisarza ds. Energii UE, Norberta Linsa – przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka– przewodniczącego Rady Programowej Fundacji EFRWP, członka komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, Teresę Czerwińską – wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narcisa de Carreras Roques – prezesa GD4s.