W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Będzie on dotyczyć służb medycznych. Osoby z tej grupy zawodowej są zobowiązane poddać się szczepieniu do 1 marca

Poddać się szczepieniu będą musiały:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  • osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego
  • osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym

Jak wskazuje resort zdrowia, brak poddania się szczepieniu „może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu”.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że wprowadzenie takiego obowiązku wynika z Kodeksu Pracy oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W przypadku odmowy pracownika resort zdrowia zaleca odseparowanie osoby niezaszczepionej „w sposób niestwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób”. Ponadto działania powinny być przeprowadzone tak, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.