Przygotowanie ustawy regulującej tak zwany krótki najem jeszcze w tym roku zapowiedział na spotkaniu z samorządowcami minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Zadeklarował też poparcie w rozwiązywaniu innych problemów na jakie napotykają samorządy gmin odwiedzanych przez turystów. W Warszawie nie zabrakło samorządowców z gmin, które posiadają dostęp do morza – tj. Międzyzdroje, Wolin oraz Dziwnów.

Nowy minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras, spotkał się w środę z grupą samorządowców skupionych w Związku Gmin i Miast Morskich. To jego pierwsza taka narada od czasu powołania 12 grudnia. W spotkaniu wzięło udział około 40 przedstawicieli miast i miasteczek z pasa nadmorskiego, od Gdańska po Międzyzdroje, Dziwnów czy Wolin.

– Dziękuję paniom i panom włodarzom gmin nadmorskich za dobra rozmowę. Szybko zajmiemy się kwestią najmu krótkoterminowego i zarządzaniem kąpieliskami. Spróbujemy skutecznie skoordynować działania samorządów i rządu w zakresie promocji turystycznej Polski – powiedział Minister Sławomir Nitras.

Już na początku spotkania Nitras, długoletni poseł i europoseł, zauważył, że w pandemii miał wrażenie, że nie wszystkie gminy są przez rząd traktowane równo. – Miałem poczucie, że troska resortu skierowana jest bardziej w stronę południa kraju niż ku północy. Ja sam daleki jestem od szukania różnic, nie chcę nierówności – zadeklarował.

Samorządowcy przedstawili cztery problemy, których rozwiązania oczekują od władz państwa. Na liście znalazły się: uregulowanie zasad wynajmowania mieszkań turystom, uszczelnienie zasad pobierania opłat uzdrowiskowych i miejscowych, umożliwienie gminom liczącym mniej niż 100 tysięcy mieszkańców pobierania od kierowców opłat za parkowanie w weekendy i wzmocnienie roli samorządów w zarządzaniu kąpieliskami morskimi.