Nie tylko Świerzno, ale m.in. Kamień Pomorski, a konkretnie dwie miejscowości popegeerowskie wchodzące w skład tej gminy także odczują wsparcie, w ramach 6. edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Jak poinformował Burmistrz Kamienia Pomorskiego, zarówno w Miłachowie, jak i Benicach zostaną przebudowane drogi lokalne. Dofinansowanie sięgnie 98%.

Środki w ramach programu trafiają na różne cele. Są to budowy boisk, przejść dla pieszych, docieplenia szkół, szpitali, sieci wodociągowych to tylko kilka przykładów inwestycji w samorządach, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu w wysokości 98% z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowa dotacja pomoże samorządom podnieść jakość życia mieszkańców Benic i Miłachowa. Dwie drogi gminne doczekają się tam bowiem przebudowy. Chodzi o główny odcinek prowadzący przez Miłachowo oraz drogę osiedlową w Benicach.

Ich przebudowa będzie kompleksowa. Obejmie także infrastrukturę techniczną.