To było wyjątkowe popołudnie w hali pław szczecińskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Odbyły się tam bowiem uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie. W ich trakcie, z rąk Ministra Marka Gróbarczyka wyróżniono Złotą Odznaką „Zasłużonego Pracownika Urzędu Morskiego” mieszkańca Wolina Mieczysława Tokarzewskiego.

W uroczystościach uczestniczyli w nich m.in.: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie na Sejm RP – Czesław Hoc, Michał Jach i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, środowiska akademickiego, a także wielu firm i instytucji branży morskiej.

Podczas uroczystości minister Gróbarczyk dokonał wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i zakładowych pracownikom Urzędu Morskiego, a także 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Wśród wyróżnionych znalazł się Mieczysław Tokarzewski, zatrudniony w Urzędzie Morskim w Szczecinie, na stanowisku kierownika Obwodu Ochrony Wybrzeża w Wolinie od kwietnia 1981 r.

Człowiek z pasją, zaangażowany w swoją pracę od 40 lat kieruje i nadzoruje podległy sobie obwód utrzymując i chroniąc umocnienia brzegowe, administrując powierzonym odcinkiem pasa technicznego czy opiniując przedsięwzięcia ochronne planowane do wykonania na podległym odcinku brzegu. Praca Pana Mieczysława to polega też m.in. na współpracy z nadleśnictwami, Policją, Strażą Graniczną czy Wojskiem a także samorządami – napisała Burmistrz Wolina, gratulując osiągnięć zawodowych i wyróżnienia nadanego z rąk Ministra.

źródło:
Ewa Grzybowska
Burmistrz Wolina