Dziś (24.01) w Uninie oficjalnie oddano do użytku 600 metrowy odcinek drogi wykonanej z kostki brukowej oraz płyt betonowo-ażurowych. Uroczyste otwarcie drogi odbyło się przy udziale Burmistrza Eugeniusza Jasiewicza, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o. Szczecin pana Jarosława Staszaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, radnego Roberta Lemzy oraz Sołtysta Artura Burbo.

To kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Wolin, mająca na celu poprawę jakości dróg w miejscowościach wiejskich. Zadanie zostało wykonane przez firmę P.P.U.H. SZACH Krzysztof Chudziak z Goleniowa. Zakres robót obejmował m.in.: rozbiórkę elementów istniejącej drogi i wywiezienie gruzu, usunięcie drzew i krzewów, regulacja pionowa urządzeń obcych, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, separacja warstw i wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowo-ażurowych, ustawienie krawężników, oznakowanie pionowe, wykonanie humusowania z obsianiem.

Nadzór inspektorski nad inwestycją sprawował pan Edward Drzymała, a koordynatorem przebiegu całej inwestycji sprawowała Kierownik referatu BIO Urzędu Gminy w Wolinie pani Małgorzata Wójcik.

Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniósł 899.782,46 zł. i został sfinansowany: ze środków Gminy Wolin w wysokości 234.156,46 zł oraz bezzwrotnej pomocy finansowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 665.626,00 zł.