Burmistrz Międzyzdrojów odrzuca protest mieszkańców Wapnicy, dotyczący wyborów sołeckich przeprowadzonych 12 marca. W ocenie protestujących, przeprowadzone tego dnia wybory zostały przeprowadzone z naruszeniem statutowej procedury. Odmiennego zdania jest Mateusz Bobek.

Burmistrz Międzyzdrojów po rozpatrzeniu pisma Mieszkańców zdecydował się odrzucić protest, uznając podnoszone przez skarżących zarzuty za bezzasadne.

Ze stanowiskiem Burmistrza Mateusza Bobka po raz kolejny nie zgodzili się podpisani pod protestem Mieszkańcy Wapnicy. Poniżej, także w całości publikujemy ich stanowisko i odwołanie. Teraz sprawą zajmie się Rada Miejska.