Po ponad 20 latach mieszkańcy Dargobądza doczekają się kanalizacji! – To milowy krok do zmian dla tej części gminy – powiedziała w trakcie spotkania z mieszkańcami Burmistrz Wolina. Ewa Grzybowska spotkała się razem z pracownikami spółki MPGK z mieszkańcami Dargobądza i Karnocic, aby przedyskutować wszelkie kwestie związane z nadchodzącą inwestycją.

Bardzo się cieszę z możliwości spotkania z mieszkańcami Dargobądza i Karnocic. Rozpoczynamy milowy krok do zmian w tej części gminy. Dargobądz czekał ponad 20 lat na podłączenie do kanalizacji. Dla mnie osobiście oraz radnych #RazemzmieniamyGminęWolin to wyjątkowa chwila. Przebudowy oprócz kanalizacji doczeka się także droga. Na to zadanie udało nam się uzyskać osobne dofinansowanie. Łącznie w Dargobądzu zainwestujemy ponad 4 mln złotych. Czy to dużo? Warto zestawić sobie to z faktem, że zrobimy to zaledwie po 2,5 roku naszej kadencji. Przez 8 lat rządów naszych poprzedników w Dargobądzu zainwestowano 320 tysięcy złotych. Zadanie zostanie zrealizowane przez nasze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które pokazuje, że może konkurować na rynku z innymi podmiotami. Środki, które udało nam się pozyskać to głównie efekt ciężkiej pracy urzędników, determinacji radnych z klubu Razem Zmieniamy Gminę Wolin nie pochodzących z okręgu wyborczego mieszkańców Dargobądza. Pracujemy wspólnie o wszystkie dofinansowania, które poprawiają życie mieszkańców – napisała na swoim profilu Burmistrz Wolina.

Jako za 1,1 mln złotych pierwszy zostanie wykonany ponad pół kilometrowy odcinek drogi oraz kanalizacja pod nim. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 80% i pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Ta inwestycja zbiegła się z budową kanalizacji wartą ponad 3 mln złotych w pozostałej części miejscowości.