Mija już 5 miesięcy od wdrożenia programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. Jakie jest zainteresowanie mieszkańców  i ile kart zostało już wydanych? Jak informuje Burmistrz Mateusz Bobek: zainteresowanie mieszkańców jest spore. Wydaliśmy dotychczas 1 301 kart mieszkańca.  Przeliczając na 1 mieszkańca gminy jesteśmy na poziomie 20% wydanych kart. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że projekt funkcjonuje od marca uważam, że to dobry wynik.  Do urzędu wpłynęło również 409 wniosków o wypłatę świadczenia pn. Bon Seniora. Z budżetu Gminy Międzyzdroje wypłaciliśmy seniorom 61 350 zł.  Sezon w pełni, lecz my pozyskaliśmy kolejnych Partnerów, którzy dołączyli do zacnego grona Partnerów Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca. Ogólnie do tej pory do programu przystąpiły 34 firmy. Są wśród nich przedstawiciele branży turystycznej, artystycznej, usługowej, reklamowej i inne, czyli: „dla każdego coś dobrego”.     

Od 01 lipca br. posiadacze Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, którzy zostali rodzicami w 2021r. mogą ubiegać się o tzw. międzyzdrojskie becikowe, czyli świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł. Wystarczy wypełnić wniosek i podobnie jak w poprzednich przypadkach dostarczyć czytelnie wypełniony formularz do urzędu, do pok. nr 6.- Ewidencja Ludności. Przy składaniu wniosku prosimy nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka.  Wszystkim rodzicom przypominamy również, iż  posiadacze karty mieszkańca zwolnieni są w 80% z opłat za pobyt dziecka w żłobku.  Osoby nie posiadające karty, a zamieszkałe na terenie Gminy Międzyzdroje ponoszą opłatę w wysokości 40 % ogólnie ustalonej kwoty. Ustalona opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że wszystkie informacje, wnioski oraz pełna lista ofert Partnerów dostępne są na stronie www.karta.miedzyzdroje.pl. Warto więc wykorzystać możliwość ubiegania się o Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca. Korzyści jest wiele, wystarczy tylko chcieć.   

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje