Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła decyzję w sprawie ustalenia nowych stawek za odbiór odpadów w sposób selektywny oraz nieselektywny na terenie gminy. Jak zaznaczył Burmistrz, 25% wzrost nie jest ostatnią podwyżką. Podwyżki w okolicznych samorządach spowodowane są m.in. wzrostem cen narzuconych przez odbierający odpady Celowy Związek Gmin R-XXI

Podwyżka jest nieunikniona z kilku względów ze względu na koszt paliwa, koszty pracy ale także bardziej przyziemnych tematów jak wprowadzanie na wysypiska śmieci systemów przeciwpożarowych, abyśmy uniknęli sytuacji jak na wschodzie tj. płonących wysypisk śmieci. Musimy też sobie zdawać sprawę, że ta podwyżka, nie jest ostatnią jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów, bo w najbliższym roku opłata marszałkowska wzrośnie. Chcemy się na te złe czasy przygotować, w związku z czym przewidujemy zmiany, bo nasz system wprowadza segregację na poziomie 25%, jeżeli tego nie zmienimy to będziemy karani – poinformował Burmistrz Mateusz Bobek.

I tak zgodnie z decyzją radnych, w nieruchomościach w których odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny opłata wyniesie – 5 zł, natomiast te, w których odbierane są w sposób nieselektywny 9 zł za metr sześcienny zużytej wody.

Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane, ustala się stawkę

60 L – selektywnie / nieselektywnie – 8,75 zł / 15,03 zł
120 L – selektywnie / nieselektywnie – 16,25 zł / 30,07 zł
240 L – selektywnie / nieselektywnie – 31,25 zł / 60,14 zł
1100 L – selektywnie / nieselektywnie – 131,25 zł / 233,86 zł