Za na nami najważniejsze, ogólnopolskie rankingi dot. rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo ubytków w dochodach z podatku PIT , kryzysu inflacyjnego i pogarszającej się koniunktury gospodarczej, samorządom udało zrealizować w minionym roku rekordowo wysokie inwestycje, dzięki czemu mogły kontynuować swoje strategie zrównoważonego rozwoju.

– Na 898 Gmin miejskich i miejsko-wiejskich Nasza Gmina zajęła zaszczytne 8 miejsce. W rankingu organizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota zajęliśmy z kolei 5 miejsce. To najważniejsze zestawienia prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. Aktywność związaną między innymi z rozwojem inwestycji z dotacją funduszy europejskich (i nie tylko), polityki społecznej czy edukacji – mówi Burmistrz Mateusz Bobek.

Samorządowiec zwraca uwagę na fakt, że w rankingach pod uwagę nie była brana modernizacja i przebudowa oczyszczalni oraz budowa ratusza. Województwo Zachodniopomorskie zajęło tu pierwsze miejsce w rankingu pod względem wydatków inwestycyjnych w kraju.

– Rozwijamy skrzydła dzięki powierzonemu nam zaufaniu za co wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy serdecznie dziękuję! Te wyróżnienia to również nagrody dla wszystkich osób, które wkładają na co dzień ogrom pracy w szereg projektów, dzięki którym możemy się rozwijać! Włącznie z naszą Radą Miejską! Bardzo Wam wszystkim dziękuję! – dodaje Burmistrz Międzyzdrojów.