„Plac Gwiazd” to jeden z ośmiu obszarów objętych projektem ,,Międzyzdroje-morze Zieleni”, w którym zakłada się stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Teren centralnej części promenady,  przy Alei Gwiazd i przy placu zabaw dla dzieci, zajmuje powierzchnię 1,39 ha.

Jak postępują prace? Od strony Alei Gwiazd częściowo wzniesione zostały mury oporowe pełniące funkcję siedzisk, a od strony północnej stanowiące część projektowanego placu zabaw. W dużej mierze  ułożona  jest już sieć elektroenergetyczna oraz sieć do automatycznego nawadniania terenu. Trwają również prace związane z nowoprojektowanymi ciągami dla pieszych – część ścieżek spacerowych jest już praktycznie gotowa. Na placu dla dzieci zamontowane zostały trampoliny, a w najbliższym czasie pojawią się tu kolejne atrakcje dla najmłodszych, w postaci uwielbianych przez dzieci zabawek.

Przypominamy, że całkowity koszt projektu ,,Międzyzdroje-morze zieleni’’ to 10,9 mln zł z czego 5,1 mln zł dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którym gmina podpisała umowę w 2017 roku.

Biuro Burmistrza Gminy Miedzyzdroje