W sobotę (12 lutego) rusza nabór wniosków o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł. Kwota uzależniona jest m.in. od stopnia dolegliwości i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent — poinformował Rzecznik Praw Pacjenta.

Jeśli w wyniku szczepienia przeciw COVID-19 pacjent doznał wstrząsu anafilaktycznego, wskutek czego trafił na obserwację w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo był hospitalizowany, może ubiegać się o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – przypomniał w piątek Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Nabór wniosków o odszkodowanie rusza w sobotę, 12 lutego. Ustawa, która to umożliwia, działa wstecz. – To znaczy, że jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 r. czy w styczniu ubiegłego roku, to wciąż można ubiegać się o odszkodowanie – podkreślił Chmielowiec.

Żeby złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Opłata zostanie jednak zwrócona, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania.

W niektórych przypadkach Rzecznik Praw Pacjenta może zrezygnować z poboru opłaty. Należy jednak uzasadnić, dlaczego 200 zł to zbyt wysoka kwota. Trzeba przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społeczne.

Maksymalna wysokość odszkodowania wynosi 100 tys. zł. Kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent. Resort podał także, że od momentu rozpoczęcia szczepień w Polsce drugą dawką, czyli od stycznia 2021 roku, liczba zakażeń koronawirusem wyniosła 3 839 401. Z tego 31,45 proc., czyli 1 207 577 osób, stanowiły zachorowania wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od przyjęcia pełnej dawki.

źródło:
PAP