Inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej Mechowo – Gacko oficjalnie zakończona. W ramach projektu wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1,3 km, osiem przyłączy oraz cztery hydranty. Dofinansowanie wyniosło 63%.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo-Gacko gm. Golczewo została zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

63,63% wartości netto projektu współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „STARKAN” Marcin Pardus z siedzibą w Stargardzie, a inwestycję nadzorowała Pracownia Projektowo – Usługowa Inżynierii Środowiska mgr inż. Rafał Lazarek.