W poniedziałek o godz. 9 w 253 zachodniopomorskich szkołach rozpoczyna się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. We wtorek pisemna matematyka, a w środę język obcy. Tegoroczny egzamin wzbogacony jest jednak o dodatkową atrakcję, do szkół dotarła bowiem informacja o ewentualności podłożenia ładunków wybuchowych.

Informacja do ZSP im. Stanisława Staszica oraz Liceum im. Bolesława Krzywoustego o możliwym ładunku wybuchowym nadeszła z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Choć zagrożenie było mało realne, to jednak na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. Matury na całe szczęście odbywają się bez zakłóceń.

W województwie zachodniopomorskim maturę zdaje dokładnie 10 342 tegorocznych absolwentów liceów i techników. To prawie o tysiąc więcej niż w ubiegłym roku (9 442). Wszyscy obowiązkowo muszą podejść do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz ustnych z języka polskiego i obcego. Dodatkowo każdy zdaje przynajmniej jeden wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (przedmiotów dodatkowych można zdawać więcej).

Tego ostatniego nie można oblać, ale trzeba do niego przystąpić, a wynik będzie miał znaczenie przy naborze na studia na określone kierunki. W skali całego kraju zdecydowana większość maturzystów jako przedmiot dodatkowy wybrała język angielski rozszerzony (57,5 proc. zdających). Następne w kolejności są: geografia (26,6 proc.), matematyka (22,8), język polski (21) i biologia (17,7). Inne przedmioty wybierało mniej niż 10 proc. zdających. Matury potrwają do 26 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 4 lipca.

« z 2 »