Ławki w półtorametrowych odstępach, maski zdjęte po zajęciu miejsca. W jakich warunkach sanitarnych swoje egzaminy napiszą za miesiąc maturzyści i ósmoklasiści? Egzaminy maturalne mają rozpocząć się już za miesiąc. Potrwają od 4 do 21 maja. Po ich zakończeniu rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty: od 25 do 27 maja.

Ci, którzy nie będą mogli stawić się w pierwszym terminie, mogą skorzystać z terminu dodatkowego (w przypadku matur: 1-16 czerwca, a egzaminu ósmoklasisty: 16-18 czerwca). Maturzyści będą mogli poprawić część pisemną 24 sierpnia. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w ubiegłym roku rząd zdecydował się na ich przesunięcie: ósmoklasiści pisali swoje testy w drugiej połowie kwietnia, a maturzyści między 8 a 29 czerwca. Kierownictwo ministerstwa i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej już rok temu podkreślało zgodnie, że przeprowadzenie ich online jest niemożliwe.

W jakich warunkach napisze je 271 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników i 360,4 tys. ósmoklasistów? Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika, że – podobnie jak w zeszłym roku – zdający usiądą w odległości 1,5 metra od siebie. W salach egzaminacyjnych nie będzie też obowiązywał nakaz noszenia maseczek. To dotyczy również członków komisji egzaminacyjnej. W ubiegłym roku zdający musieli korzystać z masek na korytarzach. Mogli je zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Projekt wspomina też o tym, że zdający, którzy przebywali za granicą, zostaną zwolnieni z kwarantanny. Będą musieli okazać Straży Granicznej dokument wystawiony przez dyrektora szkoły, który poświadcza, że przystępują do egzaminu.

Egzaminacyjny reżim sanitarny uczniowie i uczennice przećwiczyli już w marcu, podczas stacjonarnych testów próbnych. Były one dobrowolne i nie na ocenę. Zorganizowało je około 50 proc. szkół, jak informował minister Czarnek. Dyrektorzy podkreślali w rozmowach z „Wyborczą”, że było to cenne doświadczenie właśnie ze względu na przećwiczenie sanitarnych procedur, z którymi uczniowie będą musieli się zetknąć. – Dzięki tej próbie chociaż trochę oswoili się z nowymi warunkami – podkreślali.