Mimo ogromnych infrastrukturalnych zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły w placówkach medycznych podległych samorządowi województwa, marszałkowskie szpitale nadal inwestują. Wszystko po to, by leczenie pacjentów przebiegało w jak najbardziej komfortowych warunkach. W 2022 roku na modernizacje, remonty oraz zakupy sprzętu w sferze ochrony zdrowia, Urząd Marszałkowski zaplanował we własnym budżecie ponad 12 mln zł.

Decyzję podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przychylając się do wniosków dyrektorów placówek. Do jednostek medycznych trafi ponad 12 mln zł. Pozyskane środki przeznaczą na tegoroczne modernizacje, remonty oraz zakupy sprzętu medycznego.

– Nasze szpitale nie zwalniają inwestycyjnego tempa. Planują i realizują kolejne przedsięwzięcia, które służą poprawie jakości usług medycznych i procesu leczenia. Jako władze samorządu województwa od lat im w tym zakresie pomagamy dokładając środki z własnego budżetu. Chcemy, aby pod względem infrastrukturalnym należały do najnowocześniejszych w regionie – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podmioty lecznicze, które skorzystały z dofinansowania:

  • Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzymał w sumie 3 mln zł. 1 mln zł na zakup systemu stołów operacyjnych z wymiennymi blatami dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w lokalizacji przy ul. Sokołowskiego. Ponadto przyznano 2 mln zł na przebudowę części budynku „J” przy ul. Arkońskiej na potrzeby przeniesienia Poradni Kardiologicznej  oraz zakupu wyposażenia.
  • Szpitalowi w Gryficach udzielono dotacji w wysokości 350 tys. zł na zakup respiratora dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej.
  • Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał wsparcie w kwocie 1,5 mln zł na dofinansowanie przebudowy wraz z niezbędnym wyposażeniem głównego holu Oddziału Chirurgii Ogólnej  oraz wymianę dźwigu osobowo-towarowego oraz przebudowę holu na niskim parterze.
  • 2,5 mln zł przyznano Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie na zakup dwóch aparatów RTG oraz aparatu USG.
  • dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przyznano dotację w wysokości 85 tys. zł na zakup łóżka na salę intensywnej terapii dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
  • Szpital w Zdrojach otrzyma blisko 5 mln zł. Ponad 2,7 mln na modernizację pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego oraz 2 mln zł na modernizację  obiektów szpitalnych mających na celu poprawę warunków technicznych lokalizacji przy ul. Św. Wojciecha i zakupu aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii w lokalizacji Mączna. Placówka skorzysta także z 16,2 tys. zł na ogrodoterapię dedykowaną pacjentom z zaburzeniami psychicznymi. Za pozyskane środki utworzony w 2020 roku i rozbudowany w ub.r. ogród terapeutyczny, doposażony zostanie w ogrodowe instrumenty muzyczne, które przeznaczone są do samodzielnego grania lub „grają na wietrze”.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 placówek ochrony zdrowia, z czego 7 z nich to specjalistyczne szpitale.