Oferują usługi cateringowe, pralnicze, dostarczają posiłki do szkół, przedszkoli i urzędów. Praca w Zakładach Aktywności Zawodowej to przede wszystkim szansa na zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością, możliwość zdobywania nowych kompetencji  i rehabilitację. W województwie zachodniopomorskim działa 10 takich placówek, w których na co dzień zajęcie znalazło 708 osób.

Zakład Aktywności Zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Tworzone są w celu zaoferowania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, możliwości zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

Łącznie w całym województwie, ZAZy otrzymały 28 mln złotych. Na tę kwotę  składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji marszałka (21 948 000 zł) oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (6 437 985 zł). Pozostałe koszty zostaną pokryte przez PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń (dla organizatora za zatrudnionych w ZAZ pracowników z niepełnosprawnościami) oraz z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej. Wsparciem będą też środki własne organizatorów. Koszt działania dziesięciu ZAZ-ów w 2023 r. oszacowano na ok. 70 mln zł.

Bogatą ofertą może pochwalić się też MZAZ w Dobrej.  Dziś w placówce funkcjonuje siedem wydziałów, w których zatrudnienie znajduje 175 osób z niepełnosprawnością.  Zajmują się m.in. prowadzeniem pralni, usługami gastronomicznymi, utrzymaniem zieleni czy niszczeniem dokumentów. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, prowadzony przez miejscowe koło PSONI,  dostosowuje swoją ofertę do potrzeb miasta, stąd m.in. dział krawiecki, gastronomiczny, pielęgnacji terenów zielonych.

Wśród beneficjentów znalazł się także zakład z Kamienia Pomorskiego specjalizujący się w gastronomii. Jego funkcjonowanie pochłonęło 6,7 mln złotych. Złożyły się na to środki z PFRONu w kwocie 1,89 mln złotych oraz pieniądze od Marszała Województwa – 650 tys. zł.

źródło:
Urząd Marszałkowski