Choć pogoda na dworze nie rozpieszcza, to możemy uznać, że dla wielu żeglarzy w najlepsze rozpoczął się sezon żeglarski. Jak mówi prezes kamieńskiej Mariny, z założenia trwa on tak długo, jak długo istnieją chęci i warunki do pływania to okres pomiędzy 1 maja a 31 października to czas dla wytężonej pracy dla kamieńskiego portu.

Funkcjonujemy w zwiększonym reżimie sanitarnym, bardzo proszę o zrozumienie i stosowanie się do obowiązujących reguł, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ale i szacunek dla innych osób. Jako marina dołożyliśmy starań, aby przygotować się do goszczenia Państwa w naszych obiektach – dodaje Sławomir Szwaja.

Prezes Mariny wymienia, że miejsca postojowe są bezpieczne, pomosty cumownicze odnowione, przyłącza wody i prądu sprawne, wejścia na pomosty oraz do pomieszczeń socjalnych mają nowe systemy dostępowe umożliwiające wejście zarówno za pomocą kodu jak i karty. Cennik co do zasady pozostał ten sam, ograniczone zostały niektóre zniżki, obniżono cenę holowania aby zaakcentować, że na tej opłacie spółka nie chce zarabiać, gdyż dotyczyła będzie zazwyczaj sytuacji losowej i jej funkcja to pokrycie poniesionych kosztów.

Opłaty naliczane są obecnie w zależności od terminu – od 1 maja do 31 października danego roku obowiązuje opłata sezonowa, bez względu na to gdzie znajduje się jednostka. Marina w okresie sezonu ponosi zwiększone koszty i zasadnym było odejście od dotychczasowego podziału na „wodę” i „plac”. Konsekwentnie, w okresie od 1 listopada do 31 kwietnia, bez względu na to, gdzie będzie stała jednostka, naliczymy opłatę „poza sezonem”. Wyjątkowo, możliwe jest zawarcie umowy na cały rok w cenie opłaty poza sezonem, jeżeli jednostka będzie „wyslipowana”, a rezydent nie będzie miał wyznaczonego miejsca na wodzie – tłumaczy Sławomir Szwaja.

Nowy sezon żeglarski, niesie także odświeżoną stronę internetową (KLIKNIJ TUTAJ), na której oprócz wzoru umowy, regulaminów oraz deklaracji, publikowane będą aktualne badania batymetryczne. Jest to o tyle istotne, że zauważalna jest tendencję wypłycania się basenu żeglarskiego. Marina podjęła już działania zmierzające do naprawy, ale nie należy oczekiwać istotnych zmian w najbliższej perspektywie. Armatorzy posiadający zanurzenie większe niż 1,8 m, powinni z dużą roztropnością i uwagą manewrować w basenie żeglarskim.

Z dużą przychylnością a w miarę możliwości oferując wsparcie, odnosimy się do inicjatyw organizowania regat na Zalewie Kamieńskim. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, nawet coniedzielne regaty „podwórkowe” organizowane przez naszych rezydentów (w szczególności armatorów jachtów klasy Birdie 24 oraz Compis 28) potrafią dostarczyć prawdziwych sportowo-żeglarskich emocji i pozostawić wrażenia godne morskich opowieści w portowych tawernach. Funkcjonowanie Mariny to sytuacja zmienna, pojawiają się wciąż nowe okoliczności, wyzwania, problemy, będziemy starali się oczywiście na bieżąco reagować, liczymy na Wasze zrozumienie i współpracę. Zachęcam wszystkich do przekazywania uwag, spostrzeżeń i pomysłów w jakiejkolwiek formie, telefonicznie, mailowo, w formie zwykłej kartki wrzuconej do skrzynki przy biurze Mariny, czy też w rozmowie bezpośredniej – mówi Sławomir Szwaja życząc jak najwięcej pozytywnych wrażeń i bezpiecznego powrotu z każdego rejsu.