Zgodnie z obietnicą, spółka Marina Kamień Pomorski ogłosiła przetarg na modernizację kolejnego odcinka ulicy Wilków Morskich (przy elewatorze) oraz drogi przy Baszcie. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć także modernizacja odcinka znajdującego się przy garażach.

W ramach prac zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz asfalt. Odcinek, który ma zostać zmodernizowany został wpisany do rejestru zabytków oraz znajdują się na nim stanowiska archeologiczne. Inwestycja ma zostać zrealizowana w pół roku.

Marina w przyszłym tygodniu ma rozpocząć prace na kolejnym odcinku ulicy Wilków Morskich (na wysokości garaży). Dojazd będzie możliwy od strony ulicy Kilińskiego.