Jeszcze kilka tygodni temu plany realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ponad 3 km drogi powiatowej na odcinku Laska – Recław (gmina Wolin) stały pod dużym znakiem zapytania. Zadanie, które miało być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, było zagrożone z powodu dwukrotnego zaskarżenia, przez jedną z mieszkanek gminy Wolin, decyzji Burmistrza Wolina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia.

31 sierpnia b.r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Wolina, co otworzyło drogę do kontynuowania przygotowań i uzyskania niezbędnych zezwoleń na wykonanie inwestycji. Dzięki zaangażowaniu i staraniom Zarządu Powiatu zadanie nie utraciło możliwości wsparcia ze środków UE, uzyskano bowiem zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na przedłużenie terminów złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji projektu – mówi wicestarosta Marek Matys.

Obecnie trwają prace nad ukończeniem dokumentacji technicznej oraz nowym operatem wodno-prawnym, którego ponowne opracowanie wymuszone zostało zmianą przepisów ustawy Prawo wodne. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2019 inwestycja będzie zrealizowana.